03.08 – Hornroh Modern Alphorn Quartet (CH)

Cors des Alpes, büchel, voix

03.08 – Hornroh Modern Alphorn Quartet (CH)
Cors des Alpes, büchel, voix

Balthasar Streiff // Michael Büttler // Jennifer Tauder // Lukas Briggen: cors des Alpes, büchel, voix

  1. Extrait #1 Hornroh Modern Alphorn Quartet (CH) 1:45